Ylpeästi energiasta. Rohkeita keskustelunavauksia uudistuvan energiantuotannon viimeisimmistä tuulista.

Matti Pesonen on alajärveläinen yrittäjä, maanomistaja ja hänen maillaan muun muassa Ilmatar kehittää, rakentaa ja omistaa uusiutuvaa energiaa.

Maanomistaja Matti Pesonen tietää maanvuokraamisen metkut – mutta miten hän vastaa uusiutuvan energian kriitikoille?

Matti Pesonen on muuntautumiskykyinen maanomistaja ja liikemies, joka ajattelee asioita laajalla perspektiivillä. Hänen suhtautumisensa uusiutuvan energian tuotantoon on myönteinen, mutta mies ei unohtaisi myöskään perinteisempiä energian tuotantomuotoja. Ilmatar Virta sai kiireisen miehen kiinni hänen kotikonnuiltaan Alajärveltä kesäkuisena iltapäivänä, ja juttelimme Matin kanssa hyvän tovin uusiutuvasta energiasta maanomistajan ja maankäytön kehittäjän näkökulmista – myös yleisesti alasta ja sen merkityksellisimmistä puheenaiheista, Ilmattaren Alajärven hybridipuiston tuulivoimaloiden pyörähdellessä Matin tontin järvimaiseman taustalla.

Maanomistaja ja vuokranantaja Matti Pesonen, mikä on oma näkemyksesi uusiutuvan energian rakentamisesta Suomeen? Miksi haluat olla mukana?

– Kysymystä voi mielestäni lähestyä kahdella eri tulokulmalla. Ensimmäisenä omavaraisuus-aspekti. Voimme tuottaa kotimaassa hajautetusti energiaa joka ei kriisitilanteessa ole esimerkiksi polttoainetoimituksista riippuvainen. Lisäksi hajautettuja yksiköitä ei saa “kerralla mykäksi” kovinkaan helposti.

– Toisena aspektina ovat ympäristökysymykset. On ollut hienoa olla mukana seuraamassa toimialan kehitystä näköalapaikalta. Kun meillä on riittävästi uusiutuvaa kotimaista energiaa tulemme olemaan erittäin hyvässä asemassa väistämättömältä näyttävää vetytalouden murrosta silmälläpitäen.

Entäpä rakentaminen kotiseudullesi Alajärvelle / Kyyjärvelle – minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut näillä main?

– Maa- ja metsätaloutta harjoittavana kansalaisena nostan esille esimerkiksi erinomaisen tieverkoston, jota esimerkiksi Ilmatar hoitaa uusiutuvan energian puistoissaan ympäri vuoden. Se on puiston valmistuttua meidän kaikkien vapaasti käytettävissä ja esimerkiksi talvikunnossapito hoidetaan hyvin, ja paikallisin apuvoimin.

– Pienellä paikkakunnalla rakentamisen aikainen “pöhinä” on näkynyt esimerkiksi vuokra-asuntojen hyvänä kysyntänä, yleisesti ottaen ravitsemus- sekä majoituspalveluiden kysyntä on ollut jo pitkään harvinaisen hyvällä tasolla.

– Täytyy myös mainita, että voimalaitosten huolto sekä tiestön ylläpito luovat pysyviä työpaikkoja tänne. Ne ovat selkeitä vetovoimatekijöitä tuulivoimaa rakentavalle kunnalle tai kaupungille.

Miten sinun taipaleesi vuokranantajana alkoi?

– Meitä oli kourallinen maanomistajia sekä yhteinen tahtotila rakentaa tuulivoimaa Suomenselän harjanteelle, pääosin entiselle turvetuotantoalueelle. Lähestyimme Ilmatarta reilu kymmenen vuotta sitten, ja tavattuani yrityksen perustajat Toivasen Mikon ja Pykälän Kallen ensimmäistä kertaa, muodostui hyvin nopeasti kuva siitä, että ovat “touhun kavereita” ja puisto voidaan suunnittelun lisäksi vielä jokin päivä myös rakentaa.

Erkka Saario tuli samoihin aikoihin töihin Ilmattarelle ja muutaman välivaiheen jälkeen touhusimme alueelle tuulimittareita, jotka jäivätkin sitten meidän ylläpidettäviksi muutamaksi vuodeksi.

Matin tontilta näkee, minkälainen maisemavaikutus tuuliturbiineilla on perisuomalaisessa järviympäristössä. Matin silmä lepää näkymässä, sillä voimalat ovat merkki yli vuosikymmenen jatkuneesta, onnistuneesta työstä.

Minkälaisia asioita maanomistajan kannattaa huomioida, kun toimii uusiutuvan energian yhtiön kanssa?

– Ensimmäiseksi kannattaa ottaa huomioon että puistojen elinkaari on kymmeniä vuosia. Sopimukset ovat usein pitkiä ja niissä täytyy ottaa huomioon molempien osapuolien intressit myös kaikissa ongelmatilanteissa. Esimerkiksi kiinteistöomistukseen tulevissa muutoksissa täytyy energian tuottajan turvata investointi ja maanomistajalla on omat intressit.

– Valtaosa vastakkainasetteluista syntyy silloin, kun sopimusteksiä ei täysin ymmärretä ja syntyy tunne siitä, että jokin sopimustekninen asia ei ole selvä. Kannattaakin hakea mahdollisimman puolueetonta tietoa, jota löytyy varsin kattavasti esimerkiksi tuulivoimayhditykseltä ja monesta muusta julkisesta lähteestä.

– Käytännössä sitten esimerkiksi tuuli- tai aurinkovoimapuiston toteutuessa paranee metsä- ja peltokiinteistöjen saavutettavuus sekä muita maankäytön kehitystä positiivisesti boostaavia vaikutuksia on lukuisia.

Minkälaista keskustelua tai palautetta Ilmatar ja uusiutuvan energian tuotanto saa aikaan sinun lähipiirissäsi tai paikkakunnalla?

– Reilun kymmenen vuoden aikana käytyjen keskustelujen jälkeen ja nyt tuulivoimaloiden ilmestyessä oikeastikin täällä päin “katukuvaan”, on moni pitkään askarruttanut asia muuttunut konkretiaksi ja pääosa paikallisten kanssa käytävästä debatista on hyvinkin myönteistä Ilmatarta ja uusiutuvan energian tuomia mahdollisuuksia kohtaan.

Mitkä ovat yleisimmät harhaluulot uusiutuvasta energiasta teilläpäin?

– Vastakkainasettelu muiden energiamuotojen kanssa. Mielestäni tuonnin korvaamiseksi tarvitaan vielä runsaasti Suomessa tuotettua energiaa ja sen jälkeen otetaan uusi suunta kohti energian viejämaata. Uutta Nokiaa tässä rakennetaan minun mielestäni.

Matti Pesonen näkee uusiutuvan energian suuret mahdollisuudet laajasti globaalilla, kansallisella, paikallisella ja henkilökohtaisella tasolla. – Pelkästään Suomen vaihtotase huomioonottaen tässä edistetään parhaassa tapauksessa hyvinvointivaltion intressejä tavalla jonka hyödyt jakautuvat kaikkien ulottuville, paikkakunnan saamia kiinteistöverotuottoja unohtamatta, hän tietää.

Miten vastaat kriitikoille?

– Tulkaa tutustumaan tuulivoimapuistoon ja jututtakaa maanomistajia, jotka ovat tehneet yhteistyötä tämän alan kanssa! Valtaosa kritiikistä, esimerkiksi maanomistajien oikeuksien polkemisesta on niin sanottuja tornihuhuja, eli väärää tietoa. Tietenkin on selvää, että nopeasti kasvava toimiala, jolle luodaan pelisääntöjä yhdessä saattaa johtaa yksittäisiin väärinkäsityksiin – mutta esimerkiksi Ilmatar on ollut aina valmiina keskustelemaan kaikesta mikä maaomistajaa askarruttaa, ja kompromissit ovat löytyneet sitä mukaan kun tarvetta on ilmennyt. Tahtotila on rakentaa uusiutuvaa energiantuotantoa Suomeen, ja yhteistyöllä se tehdään!

Löytyykö muita myönteisiä kantoja uusiutuvan energian rakentamisen puolesta, ja millaisia?

– Kyllä. Pelkästään Suomen vaihtotase huomioonottaen tässä edistetään parhaassa tapauksessa hyvinvointivaltion intressejä tavalla jonka hyödyt jakautuvat kaikkien ulottuville, paikkakunnan saamia kiinteistöverotuottoja unohtamatta.

Miten arvioisit omien maiden hyödyntämistä erilaisten käyttötarkoitusten välillä? Siis vaikkapa vuokratuotto uusiutuvan energian tuotannon ja perinteisempien käyttötapojen välillä?

– Me olemme kehittäneet pitkäjänteisesti entisiä turvetuotantoalueita siitä näkökulmasta, että tulevaisuudessa näillä kentillä paitsi tuotetaan edelleen energiaa, myös sidotaan hiiltä, tuotetaan luomuruokaa ja kehitetään metsätaloutta biodiversiteetin edistämistä unohtamatta. Seuraavaksi suuren mittakaavan aurinkovoimatuotanto tukee tätä kehitystä loistavasti, ja olen mukana maanvuokraajana myös tässä osassa projektia.

Minkä verran olet huolestunut hakkuiden tai muun maanmuokkauksen suhteen omilla maillasi tai luontonäkökulmista?

– Tuulivoimapuisto ja siihen liittyvät rakennelmat vievät metsätalouden näkökulmasta verraten todella vähän pinta-alaa, lisäksi voimaloiden pystytysalueet sekä tiestö tukevat metsätalouden hoitoa.

Mitä muuta haluaisit nostaa esille maanomistajana ja maanvuokraajana?

– Mikäli hallinnassasi on kiinteistöjä jotka voisivat sopia energiatuotantoon, kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä energiantuottajaan, kuten Ilmattareen. Epäselvissä tilanteissa neutraalilta osapuolelta on hyvä pyytää kommentit – melkein kaikki huolta herättävät asiat selkenee kun ne selvittää.

Mitä mieltä olet yhteistyöstä Ilmattaren kanssa? Kuinka pitkään suhde on jatkunut?

– Reilu kymmenen vuotta olemme yhteistyötä tehneet ja Ilmattaren yrityskulttuuri sekä joustavuus ja muuntautumiskyky ovat positiivisella kantilla mykistävällä tasolla.

Matti Pesonen omalla rannallaan. Pian hänen mailleen nousee myös aurinkovoimatuotantoa.

Mikko Niimes

Mikko Niimes

Manager, Communications & PR

Ilmatar Virta -sisältöstudio tarjoaa rohkeita ja ajankohtaisia puheenvuoroja uusiutuvasta energiasta ja sen luomista mahdollisuuksista. Tänään tekemämme päätökset sanelevat, millaisen maailman jätämme tuleville sukupolville. Me Ilmattarella luomme puhdasta ja uusiutuvaa energiaa, josta olla ylpeä – nyt ja tulevaisuudessa.