Ylpeästi energiasta. Rohkeita keskustelunavauksia uudistuvan energiantuotannon viimeisimmistä tuulista.

“Energiaomavaraisuutta, kiitos!” sanovat suomalaiset

Energiaomavaraisuus ja uusiutuvat energiamuodot – ne ovat tällä hetkellä suomalaisten mielestä kaksi tärkeintä energiantuotantoon liittyvää kysymystä. Ilmattaren teettämä kuluttajatutkimus paljastaa myös monia muita kiinnostavia yksityiskohtia suomalaisten energia-ajattelusta: kuten sen, että suomalaiset suhtautuvat ylivoimaisesti myönteisimmin uusiutuviin energiamuotoihin, jopa yli ydinvoiman.

Euroopassa käynnissä oleva sota on vahvistanut suomalaisten asenteita energiaomavaraisuudesta. Omavaraisuuden rinnalla myös uusiutuviin energiamuotoihin siirtyminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi nähdään yhä tärkeämpänä.

Yksi asia suomalaisten energia-ajattelussa on selvää: suomalaiset haluavat välittömästi eroon venäläisestä energiasta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä kasvaneet energiahinnat ovat nostaneet energian alkuperään ja sen kotimaisuuteen liittyvät kysymykset keskeiseksi osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa sekä kansalaisten mielenkiintoa.

Suomalaisista 86 prosentin mielestä Venäjältä tulevista energiamuodoista on luovuttava. Yli 90 prosenttia kokee, että Suomen tulisi olla omavaraisempi energiamuotojen suhteen. Energiaomavaraisuuden rinnalla myös kiinnostus uusiutuvia, hajautettuja energiamuotoja kohtaan kasvaa, sillä ne nähdään ratkaisuna kotimaisen energiantuotannon lisäämiseen. Vain 17 prosenttia vastaajista sanoo, että Venäjän tilanne ei ole vaikuttanut mitenkään heidän näkemyksiinsä uusiutuvasta energiasta.

Korostumien perusteella Venäjän tilanne on aiheuttanut positiivisemman suhtautumisen uusiutuviin energiamuotoihin, erityisesti vanhemmissa ikäluokissa.

Ilmattaren hankekehitysjohtaja Jussi Mäkisen mukaan tuulivoimaa on pelätty vielä vuosikymmen sitten. Pelko on osoittautunut turhaksi ja jopa haitalliseksi, kun kehitystä on haluttu jarruttaa.

“Nyt hidastelusta maksetaan kallis hinta sähkölaskuissa”, Mäkinen toteaa.

Tulevaisuuden osalta tuulivoima on Mäkisen mukaan ainoa energiantuotantomuoto, jota olisi mahdollista saada Suomeen markkinaehtoisesti merkittäviä määriä tällä vuosikymmenellä. Potentiaalia on myös tässä päivässä.

“Jo nykyinen rakennettu tuulivoimakapasiteetti riittää painamaan Suomen sähkönhinnan hyvin alas, kun laajoilla alueilla tuulee hyvin. Jos kallis sähkölasku hirvittää, voit parantaa tulevien talvien tilannetta vaihtamalla uusiutuvaan energiaan. Tällä konstilla tuet halvemman sähköntuotannon lisäämistä Suomeen myös jatkossa”, Mäkinen vinkkaa.

Huoli ilmastonmuutoksesta kasvaa

Kasvava osa suomalaisia kantaa huolta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, ja se heijastuu myös energiantuotantoon liittyviin asenteisiin. Pelkästään maailmanpoliittinen tilanne ei selitä kiinnostusta uusiutuvaa energiantuotantoa kohtaan. Neljäsosa suomalaisista korostaa, että uusiutuviin energiamuotoihin olisi vaihdettava ensi sijassa ilmastonmuutoksen itsensä, ei niinkään Venäjän takia.

“Suomalaisten toive uusiutuvan sähköntuotannon kasvattamiseksi on suuri. Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, ettei Suomessa tuoteta tarpeeksi sähköä uusiutuvilla energiatuotantotavoilla. Aurinkovoimaan suhtaudutaan kirkkaasti positiivisimmin, mutta myös tuulivoiman kannatus on lisääntynyt, kun tietoisuus kasvaa ja myytit murenevat”, Mäkinen kertoo.

Hyvä uutinen on se, että tänä päivänä energiaomavaraisuus, maltillinen sähkön hinta ja toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tulevat samassa paketissa uusiutuvan energiantuotannon muodossa.

Asenteet tuulivoimaa kohtaan muuttuvat tiedon myötä myönteisemmiksi

Suomalaisten asenteet uusiutuvaa energiantuotantoa kohtaan ovat murroksessa. Uusiutuvan energiantuotannon osalta erityisesti ennakkoasenteet tuulivoimaa kohtaan ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan: nyt 60 prosenttia suomalaisista on kiinnostunut ostamaan tuulivoimaa.

22 prosentilla tutkimukseen osallistuneista suhtautuminen tuulivoimaa kohtaan oli muuttunut, asennemuutos korostuu erityisesti vanhemman ikäluokan keskuudessa. Suurimmalla osalla (84 %) suhtautuminen tuulivoimaan on muuttunut positiivisemmaksi ja selkein syy muutokseen oli, että ihmiset ovat saaneet lisää tietoa tuulivoimasta.

Silti osa sitkeistä ennakkoluuloista elää edelleen. Mäkinen muistuttaa, että tuulivoiman vaikutukset tunnetaan tänä päivänä todella hyvin, eikä tuulivoimassa ole olemassa erityisiä riskejä.

Lähes 80 prosenttia tutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä, että tuulivoima on ympäristöystävällistä eikä saastuta. Vastaajia kuitenkin mietitytti, riittääkö Suomessa tuulta: kolmasosa myönsi, ettei tiedä kuinka varma energiantuottaja tuuli on. Ilmattaren liiketoiminnan kehitysjohtaja Antti Keskinen rauhoittelee huolta.

“Tuulivoimaloiden lavat pyörivät sellaisissa korkeuksissa, joissa tuulta riittää reilusti enemmän kuin maan tasalla. Koko sähköjärjestelmän energiantuotanto ei kuitenkaan voi nojata vain yhteen energianlähteeseen vaan meillä tulee olla kyky hyödyntää uusiutuvan energian tuotantoresursseja monipuolisesti”, Keskinen huomauttaa.

Tutkimus lupaa tuulivoimalle myötätuulta myös jatkossa. Kokonaisotannasta 30 prosenttia sanoo aikovansa vaihtaa kokonaan uusiutuvaan energiaan tulevaisuudessa. Vastaajista nuoret sekä naiset olivat siihen innokkaimpia. Tiedon lisääminen tuulivoiman ja muiden uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuuksista on tärkeää, sillä tutkimuksen perusteella vastaajat suhtautuivat niihin sitä myönteisemmin, mitä enemmän tiesivät aiheesta.

Laajamittaisemmin energiantuotantoon liittyvissä asenteissa korostumia nähdään sukupuolen ja iän perusteella. Miehet muun muassa suhtautuvat naisia huomattavasti positiivisemmin fossiilisiin polttoaineisiin. Miehet suhtautuvat myös ydinvoimaan erittäin paljon positiivisemmin kuin naiset, eivätkä he ole yhtä valmiita vaihtamaan sähkösopimustaan aurinko- tai tuulivoimaan (34 %) kuin naiset (47 %).

Energiaomavaraisuudella sähkön hinta kuriin

Suomen ennustetaan olevan energiaomavarainen muutaman vuoden kuluessa. Se edellyttää panostuksia uusiutuvan energian tuotantoon ja nykyistä nopeampaa luvituskäytäntöä. Halvempaa sähköä on luvassa, kun uusia energiantuotantolaitoksia saadaan nopeasti lisää tuotantoon. Mutta miten omalta osalta voi pienentää sähkölaskua?

Ilmattaren Head of trading, Mikko Peltonen, kehottaa muun muassa laskemaan lämpötilaa.

“Sähkölaskuun vaikuttaa eniten asunnon ja veden lämmittäminen. Matalampi huonelämpötila ja lyhyemmät suihkut pienentävät laskua”, Peltonen kertoo.

Viisas kuluttaminen onkin tärkeää, kun sähkö on kallista.

Lattialämmitystä ei kannata pitää kuumana vain mukavuussyistä, jos haluaa välttää ylisuuret sähkölaskut. Tänä päivänä meillä on myös lukuisia sähkölaitteita valmiustilassa, ja ne on hyvä kytkeä pois päältä, kun niitä ei käytä. Vähemmän likaista pyykkiä voi pestä viileämmällä, esimerkiksi 30-asteisella vedellä. Konstit ovat monet ja omaa kulutusta kannattaa seurata tietoisesti, jotta näkee miten se vaikuttaa sähkölaskuun, hän kannustaa.

Sähkön hinnan muodostumisesta löydät artikkelin täältä. 

Näin tutkimus tehtiin

Ilmattaren teettämä tutkimus toteutettiin Norstat Finlandin online-paneelissa 18.7.–24.7.2022. Kyselyyn vastasi 1 011 18–74-vuotiasta suomalaista. Otanta suoritettiin kansallisesti edustavana sukupuolen, iän ja alueen mukaan. Virhemarginaali on kokonaisuudessaan noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

 

Ilmatar Virta -sisältöstudio tarjoaa rohkeita ja ajankohtaisia puheenvuoroja uusiutuvasta energiasta ja sen luomista mahdollisuuksista. Tänään tekemämme päätökset sanelevat, millaisen maailman jätämme tuleville sukupolville. Me Ilmattarella luomme puhdasta ja uusiutuvaa energiaa, josta olla ylpeä – nyt ja tulevaisuudessa.