Ylpeästi energiasta. Rohkeita keskustelunavauksia uudistuvan energiantuotannon viimeisimmistä tuulista.

Taloyhtiön energiatalkoot — näitä et halua missata

Taloyhtiön energiatehokkaat ratkaisut usein pienentävät kiinteistön käyttökustannuksia, mutta myös parantavat asumismukavuutta. Taloyhtiöt voivat valinnoillaan vaikuttaa kiinteistöjen päästöihin esimerkiksi valitsemalla uusiutuvan energiamuodon, kuten kotimaisen tuulivoiman.

Monista uusista kiinteistöistä rakennetaan jo valmiiksi energiatehokkaita. Rakennuskanta uudistuu kuitenkin hitaasti, ja esimerkiksi vanhojen kiinteistöjen lämmitysratkaisujen uusiminen perusteellisesti ei välttämättä ole mahdollista. Listasimme neljä vinkkiä, joiden avulla taloyhtiöt voivat kuitenkin pienin muutoksin vaikuttaa kiinteistöjen päästöihin ja energiakustannuksiin.

1. Vaihda taloyhtiön sähkö kotimaiseen ja uusiutuvaan lähienergiaan

Asuinkiinteistöjen sähkönkulutus jaetaan huoneistosähköön, eli asunnoissa kulutettavaan sähköön, ja kiinteistösähköön. Kiinteistösähkönkulutukseen luetaan muun muassa taloyhtiön sauna, hissit, autojen lämmitystolpat, yleisten ulko- ja sisätilojen valaistus, veden ja kaukolämmön pumppaukset, kylmäkellarit sekä ilmanvaihdon puhaltimien sähkönkäyttö. Kiinteistösähkölle on oma erillinen sähkömittarinsa.

Taloyhtiö on vastuussa siitä, että kiinteistösähkölle tehdään oma sähkösopimus. Täten taloyhtiö saa siis valita kiinteistölle sähkön tuottajan ja alkuperän. Kilpailukykyisen hinnan lisäksi kannattaa huomioida, mikä muita välittömiä tai välillisiä vaikutuksia sähkösopimuksella voisi aikaansaada. Uusiutuvalla tuulivoimalla tuotettu sähkö pienentää kiinteistön päästöjä. Taloyhtiö voi näin osallistua kaupungin ja koko Suomen päästötavoitteisiin. Lisäksi valitsemalla kotimaassa tuotetun tuulisähkön, taloyhtiö tukee tuulivoiman lisärakentamista, Suomen energiaomavaraisuutta ja työllisyyttä.

2. Huoneistokohtainen vedenmittaus voi laskea koko kiinteistön vedenkulutusta

Suomalaiset käyttävät vettä noin 120 litraa vuorokaudessa per henkilö. Motivan tutkimuksen mukaan niissä talouksissa, joissa vedestä laskutettiin kulutuksen mukaan, yhden asukkaan vedenkulutus oli vuorokaudessa noin 10 litraa vähemmän.

Taloyhtiössä kannattaa ensin selvittää, millainen kiinteistön kokonaisvedenkulutus on suhteessa arvioituun keskimääräiseen kulutukseen. Mikäli vedenkulutus on korkealla tasolla, voi harkita siirtymistä huoneistokohtaiseen vedenmittaukseen. Jos vedenkulutuksesta veloitetaan käytön mukaan eikä kiinteällä summalla, voi taloyhtiön kokonaisvedenkulutus laskea jopa 10–30 prosenttia (Motiva).

Suurin vedenkulutus tapahtuu asuinkiinteistöissä. Yksi keino vaikuttaa tähän on jakaa asukkaille tietoa ja motivoida vähentämään kulutusta.

3. Uusimalla vesikalusteet taloyhtiö säästää vettä ja energiaa

Myös pienemmät vedenkulutuksen ratkaisut kannattaa hyödyntää, sillä pitkällä aikavälillä näistäkin on hyötyä. Yleisiin tiloihin voi esimerkiksi asentaa virtausrajoittimella varustellun hanan ja suihkuun vettä säästävän suuttimen.

Hyöty on luonnollisesti sitä suurempi, mitä laajemmalle taloyhtiöön toimenpiteet tehdään. Kun vesikalusteiden uusiminen tulee ajankohtaiseksi, kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi kulutusta sääteleviin suuttimiin. Tällöin voidaan vaikuttaa siihen, kuinka monta litraa minuutissa asukkaiden hana kuluttaa vettä. Vakiovirtausventtiili säästää myös veden lämmitykseen tarvittavaa energiaa, mikä vaikuttaa varsinkin suihkussa käytetyn veden kustannuksiin.

4. Patteriverkoston perusäädöllä välttyy lämmityksen epätasapainolta, ylimääräisiltä päästöiltä ja kustannuksilta

Merkittävä osa taloyhtiön päästöistä ja kustannuksista syntyy kiinteistön lämmityksestä. Sen takia taloyhtiössä kannattaa kiinnittää huomiota lämmityksen energiankulutuksen seurantaan ja säätelyyn sekä panostaa verkoston kunnossapitoon.

Lämmityksen epätasapaino on yksi syy korkealle energiankulutukselle. Kun lämmitysverkosto on epätasapainossa, rakennukseen syntyy lämpötilaeroja eri tilojen välillä, mikä voi johtaa turhiin kustannuksiin ja päästöihin. Patteriverkoston perussäätö on yksi hyödyllisistä energiakorjauksista. Perussäädön avulla pattereiden vesi kiertää tasaisesti kaikkialla verkostossa. Arvioiden mukaan kaksi kolmesta asuinrakennuksesta tarvitsisi patteriverkoston perussäädön. Kun perussäätö tehdään oikein, sillä voidaan säästää jopa 10–15 prosenttia energiaa. (Motiva)

Yksinkertainen tapa säästää taloyhtiössä energiaa on tarkistaa huoneistojen lämpötila ja laskea sitä, jos mahdollista. Sopiva huonelämpötila on noin 20–21˚C. Kun kerrostalon huoneistojen lämpötilaa pudottaa yhdellä asteella, säästää noin viisi prosenttia kiinteistön lämmityskustannuksista (Ilmasto-opas).

Lähteet: Ympäristöministeriö, Ilmasto-opas: rakennusten lämmitys, Motiva: Vedenkulutus, Motiva: Patteriverkosto

Ilmatar Virta -sisältöstudio tarjoaa rohkeita ja ajankohtaisia puheenvuoroja uusiutuvasta energiasta ja sen luomista mahdollisuuksista. Tänään tekemämme päätökset sanelevat, millaisen maailman jätämme tuleville sukupolville. Me Ilmattarella luomme puhdasta ja uusiutuvaa energiaa, josta olla ylpeä – nyt ja tulevaisuudessa.