Ylpeästi energiasta. Rohkeita keskustelunavauksia uudistuvan energiantuotannon viimeisimmistä tuulista.

Mikä maksaa, sähkölasku?

Irtautuminen venäläisestä energiasta toi tullessaan energiakriisin, joka näkyy kaikkien arjessa. Sähkön hinta nousee ja sitä joudutaan mahdollisesti jopa säännöstelemään. Kaasupula tulee nostamaan sähkön hinnan kattoon Euroopassa. Mutta mistä sähkön hinta koostuu?

Sähkön hinta muodostuu sähköpörssissä. Siellä, kuten muissakin pörsseissä, sähköntuottajat hakevat tuotannolleen hintaa, joka kattaa tuotannon kulut ja sähkön ostajat alinta mahdollista hintaa. Tällä markkinapaikalla ostajat ja myyjät siis määrittävät hinnan sähkölle kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Venäläisestä öljystä, maakaasusta ja kivihiilestä luopuminen aiheutti kaasupulan, joka näkyy ennen kaikkea Saksassa, joka on hyvin riippuvainen maakaasusta. Saksassa täytyykin nyt korvata Venäjältä tullut energia muun muassa Norjasta tulevalla vesivoimalla.

Pohjoismaat ovat suhteellisen omavaraisia sähkön suhteen. Ne ovat kuitenkin linkittyneitä keskenään ja Suomeen tuodaan sähköä muista Pohjoismaista sekä viedään Viroon. Sähkön nettotuonti eli tuonnin ja viennin välinen erotus on kattanut noin viidenneksen Suomessa käytetystä sähköstä.

 

 

”Nyt Norja, joka on Euroopan suurin vesivoiman tuottaja, myy sähköä Saksaan, jossa siitä ollaan valmiita maksamaan enemmän kaasuvarojen tyrehtyessä. Tämä nostaa sähkön hintaa luonnollisesti muissakin maissa”, kertoo Mikko Peltonen, Ilmattaren Head of Trading.

Yksin Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seuranneet toimet eivät aiheuta sähkön hinnan nousua. Taustalla on muitakin syitä, kuten esimerkiksi koronapandemiaa seurannut globaali energian kulutuksen kasvu ja vuoden 2021 kylmä talvi. Energian kysyntä lähti nopeaan kasvuun ja aiheutti kaasupulan Euroopassa. Sähkön hinta koostuu siis monesta erilaisesta vaikuttavasta tekijästä.

Asiantuntijan vinkki sähkölaskua pelkäävälle: Kulutuksen optimointi

Moni pohtii nyt, miten sähkökuluissa voisi säästää. Talviaikaan lämmitystä voi madaltaa ja vaikkapa suihkutella nopeammin. Eniten sähkölaskua kasvattaa juuri asunnon ja veden lämmittäminen.

Ilmattaren Mikko Peltonen sanoo, että suomalainen teollisuus on kehittynyt pitkälle sähkön kulutuksen optimoinnissa eli se vähentää tuotantoaan, kun sähköä on vähän ja se on kalleimmillaan. Näin sähköä riittää kaikille. Hintaoptimointi helpottaisi myös tavallisen kuluttajan elämää.

 

 

”Yöllä energia on usein halvempaa, kun kulutusta on vähemmän. Silloin kannattaisi pestä pyykkiä tai lämmittää asuntoa. Kotitalousasiakkaat kuitenkin ostavat sähkön pitkälti kiinteään hintaan ja tätä hyötyä ei päästä käyttämään.”

Tällä hetkellä sähkön yleinen hintataso on niin korkea, että edes teollisuuden hintajousto ei välttämättä auta, ellei kulutusta haluta ajaa alas pidemmäksi aikaa. Optimointi kuitenkin helpottaa tilanteissa, joissa teho saattaisi muuten loppua kokonaan. Kaikki työkalut ovat nykyisessä tilanteessa tarpeen.

Suomi on pian energiaomavarainen – Perämerestä uusi Persianlahti?

Ennusteiden mukaan Suomesta on tulossa energiaomavarainen parin vuoden kuluessa. Omavaraisuuden mahdollistaa Olkiluodon uusi reaktori sekä runsas tuulivoima.

 

 

”Tuulivoimaa voisi lisätä voimakkaastikin”, sanoo Mikko Peltonen. ”Suurin ongelma on nyt luvituksen kanssa. Tuulivoimalupia pitäisi saada nopeammin.”

Mutta voisiko Perämeri olla seuraava Persianlahti – esimerkiksi merituulivoiman ansiosta?

”Pohjoismaat tarjoavat jo kilpailukykyistä sähköä. Kannattaa rakentaa lisää uusiutuvaa energiaa, kuten merituulivoimaa, joka houkuttelee tänne vielä entistä enemmän ulkomaista teollisuutta. Tämä on jopa kansantaloudellinen kysymys. Lisäksi kannattaa panostaa uusiin energiantuotantotapoihin, kuten vetytuotantoon. Suomesta on tulossa omavarainen sähkön suhteen, mutta vedyn myötä Suomesta voi tulla energian viejä. Meillä on suuria mahdollisuuksia energiantuotannon osalta!”

Mikko Peltonen, Head of Trading, Ilmatar Energy.

Ilmatar Virta -sisältöstudio tarjoaa rohkeita ja ajankohtaisia puheenvuoroja uusiutuvasta energiasta ja sen luomista mahdollisuuksista. Tänään tekemämme päätökset sanelevat, millaisen maailman jätämme tuleville sukupolville. Me Ilmattarella luomme puhdasta ja uusiutuvaa energiaa, josta olla ylpeä – nyt ja tulevaisuudessa.